REACH – Accesshantering i realtid i intermodala godstransportssystem

Konsortium
Övriga projektdeltagare är Chalmers, AB Volvo, Scania CV AB, Trafikverket, FKG – Fordonskomponentgruppen AB, EVRY Forest & Logistics Solutions AB, Tjörns Bilservice AB samt Road Cargo Sweden AB.

Mål
Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan infrastruktur/facilitet och fordon i syfte att effektivisera intermodala godstransportsystem genom dynamisk accesshantering och guidning.

Fokus
Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft.

Samverkan
Projektet samverkar genom parter från akademi, industri och samhälle. I projektet deltar både större och mindre organisationer (SME:er) samt myndigheter.

Projektledning
AB Consenso är projektledare.

Projekttid
Projektet har en planerad löptid på knappt 2,5 år och planeras från 2014-09-01 till 2016-12-31.

Läs mer om projektet här: REACH

 

AB Volvo Group, Volvo Bus Corporation

Consenso tillhandahöll komplettvagnsprojektledning, CPM, för snabbladdning electric-hybrid projektet inom Electromobility programmet.

För närvarande är Consenso representerad i rollen som CPM för Eu6 Step C projektet. Eu6 Step C är ett installations- och samordningsprojekt för uppemot fyra olika drivlineprojekt.

Volvo Bus Corporation är en av världens största tillverkare av bussar och busschassier. Volvo bussars produktprogram omfattar allt från stadsbussar, intercitybussar och turistbussar.

 

AB Volvo Group Trucks Technology

Consenso försåg Volvo Group Trucks Technology med en projektledare under två års tid inom Platform Management med ansvar att ta fram långsiktiga strategier och framtagande av gemensamma plattformskrav och plattformsutveckling till kommande och löpande utvecklingsprojekt. Förankra och driva system- och funktionskravsättning tvärfunktionellt genom hela organisationen på Group Trucks Technology.

Volvo Group Trucks Technoloy räknas som ett av världens största företag för utveckling av lastbilar för Volvo, Renault, Mack Trucks och UD trucks

Volvo Car Group

Consenso bemannade upp rollen som egenskapsansvarig, Attribute Leader, för bränsleförbrukning på Volvo Car Group på komplettvagnsavdelningen under två års tid. Där ansvarade vi för kravsättning, uppföljning och säkerställande av bränsleförbrukningskrav i installationsprojekt till VEA motorerna. Dessförinnan tog Consenso fram de processer och rapporteringsätt för GHG och CAFE lagstiftningen i USA. Lagkravsrapportering för en tillverkares flottförbrukning i USA.

 

Lindholmen Science Park

Consenso tillhandahöll teknisk expert i ett projekt för framtagande av en skandinavisk körcykel med fokus på räckvidd i elektriska fordon i kallt klimat samt tog fram en sammanställning av körcykler för elektriska fordon och laddhybrider för programmet Test Site Sweden.

Lindholmen Science Park (LSP) är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. LSP erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

Swedish Law and Trade

Consenso tillhandahåller expertis för patentansökningar och tekniska frågor. Swedish Law and Trade anlitar Consenso vid alla tillfällen där den juridiska byrån efterfrågar teknisk kompetens och expertis.

Swedish Law & Trade/Juridisk Byrå Sture Tersaeus grundades 1984 av Sture Tersaeus. Byrån var från början inriktad på allmän juridik.